Сайт, созданный в 2009 году, ныне действует по благословению Высокопреосвященнейшего Вадима, митрополита Ярославского и Ростовского
 

Молитвы святителю Иакову Ростовскому

Яковлевский храм Спасо-Яковлевского монастыря. Место погребения святителя Иакова Ростовского

молитва первая

О, пречу́дне и преблаже́нне о́тче, святи́телю Христо́в Иа́кове! С ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающе, мо́лим тя: огради́ нас святы́ми твои́ми моли́твами от вся́кия беды́, ско́рби и боле́зни, и от вся́каго пра́ведно дви́жимаго на нас гне́ва Бо́жия. Испроси́ нам ти́хое и безмяте́жное житие́, во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и помози́ нам спасе́ние улучи́ти и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути. Ей, уго́дниче Бо́жий и засту́пниче наш! Не пре́зри усе́рднаго моле́ния сего́ на́шего, но при́зри на ны ми́лостивно и умоли́ о нас всеще́драго Человеколю́бца Бо́га, да не поги́бнем лю́те в беззако́ниих на́ших, но да сподо́бимся с тобо́ю и все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Его́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

молитва вторая

О, святи́телю Христо́в Иа́кове, усе́рдно мо́лим тя: огради́ нас, раб Бо́жиих (имена), святы́ми твои́ми моли́твами от вся́кия беды́, ско́рби и боле́зни и от вся́каго гне́ва Бо́жия, пра́ведно на ны дви́жимаго; испроси́ нам ти́хое и безмяте́жное житие́, во вся́ком благоче́стии и чистоте́; помози́ нам спасе́ние получи́ти и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути. Ей, уго́дниче Бо́жий! Не пре́зри усе́рднаго моле́ния сего́ на́шего и умоли́ о нас Всеще́драго Человеколю́бца Бо́га, да не поги́бнем лю́те со беззако́нии на́шими, но да сподо́бимся с тобо́ю и со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Его́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.